Apply Now
Loading...
New Back
พฤษภาคม 2564
New Next
H News 22
ภาพบรรยากาศเหล่านักเรียน ROCKADEMY ALL STARS ในงาน BIG MOUNTAIN MUSIC FESTIVAL...
BIG MOUNTAIN MUSIC FESTIVAL # 5 7-8 ธันวาคม 2556 เทศกาลดนตรีที่รวมเอาวงดนตรีชั้นนำของประเทศ ซึ่งในงานนี้มีคณะนักเรียนของเรา ROCKADEMY ALL S...
Open House ครั้งที่ 3
งาน Open House ครั้งที่ 3 ของเรา เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 
ROCKADEMY ไป BMMF#5
ภาพบรรยากาศเหล่านักเรียนสุดร็อคของเรา ในการซ้อมใหญ่ครั้งล่าสุด ในงาน open house # 10 เพื่อเข้าร่วมโชว์ในงานเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยข...
Open House ครั้งที่ 2
หลังจากที่เราจัดงาน Open House ครั้งแรกไป พวกเราชาว Rockademy ก็คิดว่า เราควรต้องจัดงานแบบนี้อีก อย่างน้อยเดือนละครั้ง เพื่อเป็นการผลักดันให้นักเรี...
งาน Open House ครั้งแรกของเราที่โรงเรียน Rockademy!...
งาน Open House ครั้งที่ 1   เป็นงานเปิดโรงเรียนครั้งแรกของเราเมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2555 ที่เราเชิญชวนให้คนทั่วไปเข้ามาทำความรู้จักกั...
« 1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 »