Apply Now
Loading...
Craft Beer Rock 4

วันเสาร์ ที่ 14 พ.ค. 2559 
งาน Craft Beer Rock 4 ณ Rockademy 
พบกับวง Rock ของศิลปิน artist ชื่อดังสองท่าน
The Rebel Band ของพี่วสันต์ สิทธิเขตต์ ศิลปินรุ่นใหญ่ผู้สาร้างผลงานศิลปะมาอย่างยาวนาน 
และวง Sawarots ของพี่โลเล ทวีศักดิ์ ศรีทองดี ขอการันตีความไม่ธรรมดาของทั้งสองวงนี้
พร้อมด้วยวงอย่าง The Darkest Romance, Cana และ Tantra
และ ยอดอรหันต์ Craft Beer ของไทยเกือบทุกค่าย
เครื่องเสียงโดยผู้ใหญ่ใจดี Mr. Team

พฤษภาคม 2564