Apply Now
Loading...
Fresh Fest. 2

Fresh Fest #2 เป็นการแสดงดนตรีจากนักเรียน และครูของ Rockademy ไม่ว่าจะเป็นพี่ ๆ จากวง The Yers / Cocktail / Jelly Rocket / The Lowdowns ฯลฯ ที่มาทดสอบความมันส์กันบนเวที!!

งานถูกจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ ที่ 24 กันยายน 2560

 

กุมภาพันธ์ 2561
ROCKADEMY MUSIC CAMP 2018
มาทำอะไรสนุก ๆ กันดีกว่า ช่วงปิดกลางเทอม เลือกได้ระหว่าง: ช่วงวันที่ 20 ถึง 23 ก.พ. หรือ 27 ก.พ. ถึง 2 มี.ค. 2561 เรามีให้เลือกถึง 2 คอร์สด...
Rockademy All Stars ไปมันส์กันที่งาน ริมผามิวสิคเฟสติวัล 6...
On Saturday 3 February 2018 The Festival will start from 3pm onwards . . . in Khao Yai on Thanaratch Road (opposite from Khao Yai Cowboy City R...
Rock and Roll Come Back 4x4
กลับมาสร้างความสนุกอีกครั้งกับเทศกาลดนตรีร็อคที่ไม่เหมือนใคร ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ เขื่อนกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี พบก...
1